W88 Romano: Thỏa thuận gia hạn Dembele và Barcelona được phê duyệt

Theo một phóng viên Romano, DENGLI và Barcelona đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng gia hạn hai năm.Romano nói rằng hai bên đang nghiên cứu các chi tiết cuối cùng và vẫn đang chờ đợi ban giám đốc của Barcelona phê duyệt giao dịch.Dembele rõ ràng đã chấp nhận sự gia hạn của đội. Hiện tại, chỉ có ánh sáng xanh ở Barcelona Kubet Bị Cô Cô Cônng một bắt .